dotacje

Zwiększenie poziomu internacjonalizacji Przedsiębiorstwa CAPIRA poprzez udział w wydarzeniach
o charakterze międzynarodowym na rynku polskim i na rynkach zagranicznych