INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD I WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOR

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są przez CAPIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze, która jest Administratorem danych osobowych.

Adres firmy: Zielona Góra, ul. S. Batorego 126 a, 65-735 Zielona Góra

Dane kontaktowe: email: biuro@capira.pl i numer telefonu: +48 68 455 35 22

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane przetwarzane są w celach w jakich zostały powierzone – m.in. w celu ofertowania, odpowiedzi na korespondencję mailową. Odbiorcami danych są pracownicy Administratora. Dane, poza przypadkami kiedy zachodzi taka wyraźna potrzeba o czym będziecie Państwo informowani, nie są przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Podstawę prawną stanowią przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) zwane powszechnie RODO, w zależności od sytuacji, zawarte w art. 6 ust 1 li a), b), c), d) lub f).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przetwarzane będą przez okres współpracy powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do dostępu do danych, prawa żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych – w zależności od podstawy przetwarzania jest dobrowolne lub może wynikać z obowiązku ustawowego. Brak podania danych w sytuacji gdy ich podanie jest dobrowolne może uniemożliwić realizację umowy czy kontakt z Państwem.